خرید
فروش
نوع ارز
call
call
ریال/رینگیت
3.88
3.93
دلار/رینگیت
4.79
4.88
یورو/رینگیت